Postanowienie Sądu Rejonowego w Bytomiu z 15 czerwca 2022 r. (sygn. akt. W 154/22)

Postanowienie Sądu Rejonowego w Bytomiu z 15 czerwca 2022 r. (sygn. akt. W 154/22)

Jeśli ktoś pomyślał, że przeciwepidemiczne restrykcje to już historia, prawdopodobnie się myli. W mediach ponownie pojawiają się epidemiczni „eksperci”, którzy już złowieszczą przyszłość. Ponadto minister zdrowia sugeruje powrót obostrzeń, jeśli liczba hospitalizacji w skali kraju przekroczy ponad 5 tys. osób, co w okresie jesiennym nie jest nic nadzwyczajnym❗️

Należy więc się spodziewać, iż wiele nakazów, z flagowym zakrywaniem ust i nosa, powróci. W związku z tym prezentujemy jedno z najciekawszych uzasadnień umorzeń, które ostatnio otrzymaliśmy.

❗️ WAŻNE POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU W KONTEKŚCIE JESIENNEJ FALI ❗️

▶️ Sąd w Bytomiu nie rozpatrywał sprawy w kontekście art. 2 §1 kw, a obnażył całkowicie nieprawidłowości maseczkowego nakazu.

▶️ Zdaniem bytomskiego sądu, wszelkie rozwiązania przeciwepidemiczne powinny być wprowadzane zgodnie z prawem, a nie są. Tym samym niezakrywanie ust i nosa w dacie popełnienia czynu w żadnym wypadku nie było wykroczeniem. Wpływa na to, iż wszelkie nakazy i ograniczenia wynikające z rozporządzeń są niezgodne z art. 1 § 1 kw w zw. z art. 42 KRP – odpowiedzialności za wykroczenie podlega  tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę w czasie jego popełnienia (nullum crimen sine lege).

▶️ Sąd przyrównał wprowadzone restrykcje do tych, które mogą wystąpić w trakcie stanu klęski żywiołowej, a taki nie został nigdy wprowadzony w związku z przedmiotową sytuacją. Tym samym stosowane rozwiązania nie mogą ograniczać praw obywatelskich (art. 31 i 52 KRP) z uwagi na sposób ich stanowienia.

▶️ Sąd zauważa również, że instrumentalne traktowanie przepisów prawa przez władze ustawodawczą prowadzi do zachwiania art. 2 KRP, mówiącego o zasadzie demokratycznego państwa prawa. Sposób nakładania restrykcji godzi w zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Państwo stanowiąc w taki sposób prawo nie jest lojalne wobec swoich obywateli.

▶️ Sąd wyraźnie stoi na straży ochrony podstawowych wolności obywatelskich, które są zagrożone przez opresyjny aparat państwowy, argumentując dokładnie swoje stanowisko.

Zapraszamy do lektury tego ważnego i bezceremonialnego uzasadnienia, które obnaża błędny sposób stanowienia prawa i wskazuje jaki stosunek mają władze do swoich obywateli.

Po lekturze tego uzasadnienia warto sobie zadać pytanie, czy już niebawem pozwolimy sobie na nakładanie i stosowanie się do obostrzeń, godzących w podstawowe prawa obywatelskie?

——————–

❗️ Sporadycznie, jednak zdarzają się wyroki zaoczne skazujące. Więc jeśli jeszcze przed Tobą rozprawa zapraszamy na naszą stronę z pismem procesowym będącym wyjaśnieniami przed rozprawą, które definitywnie zamkną sprawę.

❗️ Natomiast, jeśli otrzymałeś wyrok nakazowy i nie złożyłeś sprzeciwu lub Twój wyrok uprawomocnił się w inny sposób, a nie uiściłeś grzywny, złóż wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego, aby umorzyć grzywnę.

KB postanowienie-1 KB postanowienie-2 KB postanowienie-3 KB postanowienie-4

*dane publikowane za zgodą obwinionego

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna

SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek