Medyku! Jeśli nie przyjmiesz preparatu, nie mogą Cię wyrzucić z pracy czy studiów!

MEDYKU – JEŚLI NIE PRZYJMIESZ PREPARATU, NIE MOGĄ CIĘ WYRZUCIĆ Z PRACY CZY STUDIÓW 🩺
face-mask-g2ebda9182_1920
Otrzymujemy liczne zapytania od osób związanych ze służbą zdrowia, czy od marca będą mogli zostać wyrzuceni z pracy lub skreśleni z listy studentów w efekcie nieprzyjęcia preparatu. 💉
 
Dlatego chcemy przypomnieć, iż rozporządzenie nakładające taki obowiązek został wydany z przekroczeniem delegacji ustawowej, tak więc nałożenie takiego obowiązku nie jest wiążące w świetle prawa. Szerzej o tym pisaliśmy poniżej:
 
 
Co więcej, zakładając nawet hipotetyczną legalność rozporządzenia i jego skuteczność, to żadne przepisy nie zawierają sankcji za niepoddanie się temu obowiązku. Tym samym dyrekcja placówki medycznej czy rektor uczelni, nie ma prawa wypowiedzieć stosunku pracy czy skreślić z listy uczniów określonej osoby na tej podstawie. ☝️
 
Co ciekawe pierwotnie obowiązek przyjęcia preparatu był przewidywany w projekcie ustawy segregacyjnej 1846, która nakładała ustawowy obowiązek bezpośrednio z inicjatywy kierownika placówki medycznej na jego pracowników. Wówczas kierujący takim podmiotem, mógłby na tej podstawie rozwiązać stosunek cywilnoprawny z osobą niezapreparatowaną.
 
Jednak 11 stycznia 2022 r. podczas Komisji Zdrowia, punkt z projektowanej ustawy… wykreślono‼️ Tłumaczono, że obowiązek wprowadzono rozporządzeniem i to wystarczy 🤦‍♂️ Najpewniej ktoś się zorientował, że taki zapis mógłby być rzeczywiście skuteczny w świetle prawa i zdecydowano się znowu pójść nielegalną ścieżką.
 
Tym samym nawet zakładając hipotetyczną legalność obowiązku, niepoddanie się mu nie rodzi konsekwencjami utraty pracy czy statusu studenta, gdyż takich konsekwencji nie zawiera upoważnienie ustawowe, ani nawet rozporządzenie 🙃 Niemniej będzie to pewnie argument do podjęcia takich kroków w imię zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. W tym przypadku podobnie jak z maseczkami, trzeba będzie dowodzić, iż przyjęcie preparatu nie chroni przez transmisją wirusa i nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy.
 
Jesteśmy przygotowani na pomoc osobom, które nie mają zamiaru poddawać się obowiązku przyjęcia preparatu, a mogą być straszone utratą pracy czy wyrzuceniem ze studiów. Dlatego w razie potrzeby obejmiemy Państwa opieką współpracujących z nami adwokatów. 🤝
 
Pierwszym krokiem w walce o swoje prawa jest przesądowe wezwanie do polubownego załatwienia sprawy z oświadczeniem woli o niepoddaniu się przyjęcia preparatu. Jeśli mimo takiego oświadczenia kierujący placówki medycznej zdecyduje się rozwiązać stosunek pracy lub rektor decyzją administracyjną skreśli osobę z listy studentów, będziemy kierować sprawy do określonych sądów. 🧑‍⚖️
 
Z kolei utrata semestru w wyniku nielegalnych działań rektora to pole do możliwości uzyskania sowitego odszkodowania… Warto dobrze przygotować się do tego trudnego okresu!
Data: 12 stycznia 2022 r.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ + nasza pomoc i wysyłka na komendę SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
CZY MOJA KWARANTANNA JEST LEGALNA? SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz zlecić nam przygotowanie i wysłanie pisma drogą pocztową, które załatwi sprawę Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania 7 dni od otrzymania wezwania 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) 10-stronnicowe pismo, które dostosujemy do Twojej sytuacji i wyślemy w Twoim imieniu na komendę Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowy sprzeciw oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy gotowy sprzeciw do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
39,99 Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna


SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:


Niebieski pasek

INTERAKTYWNA MAPA #OtwarteDlaWszytskich #StopSegregacjiSanitarnej i PRZESTRZENI SZCZEPIONKOWEJ

Poniższa mapa prezentuje punkty, które zapraszają wszystkie osoby bez względu na status osoby zaszczepionej, ozdrowieńca czy osoby przetestowanej lub stosują ograniczenia.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO WIDOKU MAPY W PEŁNYM EKRAN