SĄD NAJWYŻSZY UCHYLIŁ WYROK NAKAZOWY ODNOŚNIE ZAKAZU UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU

SĄD NAJWYŻSZY UCHYLIŁ WYROK NAKAZOWY ODNOŚNIE ZAKAZU UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU ☑️

Wyrokiem z 1 lipca 2021 r. (sygn. akt IV KK 238/21) uchylił wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w części odnośnie udziału w zgromadzeniu 9 października 2020 r. Sąd Najwyższy w wyroku stwierdził kwestie oczywiste, gdyż Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń o chorób zakaźnych nie pozwala na uregulowaniu w rozporządzeniu zakazu uczestnictwa w zgromadzeniach. 👩‍⚖️

Zgodnie z wyrokiem SN niemożliwe z wielu względów było karanie za pomocą art 54 kw. Jednak co warte odnotowania zamieszczony w ustawie o chorobach zakaźnych art. 46 ust. 4 pkt 4 „zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności”, jest nie tylko niekonstytucyjny, ale również wewnętrznie sprzeczny, gdyż zgodnie z art. 46b pkt 1, odsyłający do art. 46 tej ustawy „organ wykonawczy może ustanowić jedynie ograniczenie, obowiązki i nakazy” w rozwiązaniach o których mowa w art. 46 pkt 4 ustawy. Więc zakazy (zarówno organizacji jak i uczestnictwa w zgromadzeniu) nie mają w tym miejscu należytej podstawy prawnej. 👎

————————
🟢 Przypomnijmy, że we wcześniejszym wyroku SN z 16 marca 2021 r. Sygn. akt II KK 99/21 orzekł, iż: „Konkludując, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) nie zawiera unormowań określających możliwość i warunki ograniczenia konstytucyjnej wolności poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatem akty prawne rangi niższej niż ustawa nie mogą limitować tej wolności przemieszczania się, którą gwarantuje w art. 52 ust. 1 Konstytucja RP. ”
🟢 Natomiast zgodnie z WSA w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. VII SA/Wa 1733/20:
„Zgodnie z ust. 3 art. 52 Konstytucji R.P., wolność przemieszczania się może być ograniczona wyłącznie w ustawie. Wolność ta dotyczy również braku skrępowania przemieszczania się jakimikolwiek ograniczeniami (np. odnośnie zachowania odległości od siebie, zachowania wskazanych zabezpieczeń np. w postaci zakrywania ust i nosa itp.). Owo skrępowanie bowiem, jako ograniczenie wolności konstytucyjnej, powinno wynikać z ustawy, a nie z aktu podustawowego.”
——————————-

W dalszym ciągu również bezpłatnie piszemy i kierujemy do sądów sprzeciwy od wyroków nakazowych. Jeśli otrzymałeś wyrok nakazowy, zapraszamy do kontaktu, pomożemy ✍️
Link do wyroku SN 238/21 z 1 lipca 2021: https://newsmap.pl/…/2021/07/SN-238-21-zgromadzenie.pdf

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ + nasza pomoc i wysyłka na komendę SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
CZY MOJA KWARANTANNA JEST LEGALNA? SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz zlecić nam przygotowanie i wysłanie pisma drogą pocztową, które załatwi sprawę Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania 7 dni od otrzymania wezwania 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? Kilka 9-stronnicowych pism do wyboru odnośnie okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Spersonalizowane 9-stronnicowe pismo, które dostosujemy do Twojej sytuacji i wyślemy w Twoim imieniu na komendę Spersonalizowane 10-stronnicowe pismo, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupione pismo oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy gotowy sprzeciw do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności, bądź nie Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Opinię prawną o legalności, bądź nie Twojej kwarantanny Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 19,99 zł 39,99 zł 49,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 149,99 29,99 Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna

SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:


Niebieski pasekINTERAKTYWNA MAPA PRZESTRZENI SZCZEPIONKOWEJIMPS


 INTERAKTYWNA MAPA PRZESTRZENI MASECZKOWEJ


Powyższa mapa prezentuje placówki handlowe i punkty usługodawcze, które odmawiają sprzedaży/obsługi osobom bez zasłoniętych ust i nosa, a także planowane imprezy do których dostęp będzie dozwolony tylko dla osób zaszczepionych lub ten status weryfikować. Rozbudowujemy ją dzięki Państwa informacjom.IMPM