Druk 1846 – o co w nim chodzi?

DRUK 1846 – O CO Z NIM CHODZI?❓
Certyfikaty
14 grudnia 2021 r. na stronach sejmowych pojawił się druk nr 1846, będący projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, legalizujący w imię bezpieczeństwa zdrowotnego segregację sanitarną.
 
 
Projekt składa się z trzech filarów:
 
1️⃣ Możliwość sprawdzania statusu zaszczepienia, przetestowania czy ozdrowienia pracownika przez pracodawcę;
2️⃣ Możliwość weryfikacji certyfikatów przez przedsiębiorców;
3️⃣ Obowiązek szczepień przez pracowników placówek medycznych, jeśli kierownik placówki tak zarządzi.
 
Powyższe regulacje mają obowiązywać podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. 🦠
 
1️⃣ Zgodnie z projektem ustawy, pracodawca będzie mógł zarządzić weryfikację negatywnego testu PCR, statusu zaszczepienia czy ozdrowieńca. Testy ważne przez 48h będą nieodpłatne dla pracownika. ☝️
 
Jeśli pracownik nie przedłoży żadnego z powyższych dokumentów, pracodawca będzie mógł dokonać zmian w zakładzie pracy, sposobie wykonywania pracy przez pracownika, dokonać zmian w systemach i rozkładach pracy, polecić pracę w innym miejscu, niż oznaczoną w umowie, ale na terenie tej samej miejscowości lub inną prace, ale o wynagrodzeniu nie niższe niż dotychczasowe. 👨‍💼
 
Co ciekawe osoby spełniające powyższe kryteria mogą być kierowane na pracę zdalną i nie będzie to stanowiło naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Więc zgodnie z tą logiką, niezaczepieni pracują w zakładzie pracy, a zaczepieni zdalnie. 🤦‍♂️
 
2️⃣ Czasowemu ograniczeniu działalności o którym mowa w poprzednim wpisie (limity 30%) nie będą obowiązywały przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługi na rzecz klientów zaszczepionych, przetestowanych lub ozdrowieńców. W celu realizacji takiej nieograniczonej działalności przedsiębiorca może żądać od klienta stosownego certyfikatu czy zaświadczenia. 💉
 
Do weryfikacji tych certyfikatów przedsiębiorca będzie mógł użyć aplikację mobilną Ministerstwa Zdrowia. Autorzy ustawy przekonują, iż takie przetwarzanie danych zdrowotnych będzie zgodne z art. 9 ust 2 pkt i RODO („przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi”) 🕵️
 
Tak więc jak widzimy podstawa prawna mówiąca o weryfikacji takich certyfikatów, aby wpuszczać klientów ponad limit dopiero się tworzy, a obecny zapis rozporządzenia jest nic nie warty. 🤦‍♂️
 
3️⃣ Ostatnim założeniem ustawy jest uprawnienie nadane kierownikowi podmiotu leczniczego, który może nałożyć obowiązek zaszczepienia się przeciwko COV.D-19 jego pracownikom – nie tylko medykom, ale osobom zatrudnionym w podmiocie leczniczym. O obowiązku sz.epień wobec np. służb mundurowych nie ma póki co mowy w projekcie ustawy. 💉

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ + nasza pomoc i wysyłka na komendę SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
CZY MOJA KWARANTANNA JEST LEGALNA? SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz zlecić nam przygotowanie i wysłanie pisma drogą pocztową, które załatwi sprawę Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania 7 dni od otrzymania wezwania 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) 10-stronnicowe pismo, które dostosujemy do Twojej sytuacji i wyślemy w Twoim imieniu na komendę Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowy sprzeciw oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy gotowy sprzeciw do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
39,99 Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna


SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:


Niebieski pasek

INTERAKTYWNA MAPA #OtwarteDlaWszytskich #StopSegregacjiSanitarnej i PRZESTRZENI SZCZEPIONKOWEJ

Poniższa mapa prezentuje punkty, które zapraszają wszystkie osoby bez względu na status osoby zaszczepionej, ozdrowieńca czy osoby przetestowanej lub stosują ograniczenia.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO WIDOKU MAPY W PEŁNYM EKRAN