Druk 1846 – o co w nim chodzi?

DRUK 1846 – O CO Z NIM CHODZI?❓
Certyfikaty
14 grudnia 2021 r. na stronach sejmowych pojawił się druk nr 1846, będący projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, legalizujący w imię bezpieczeństwa zdrowotnego segregację sanitarną.
 
 
Projekt składa się z trzech filarów:
 
1️⃣ Możliwość sprawdzania statusu zaszczepienia, przetestowania czy ozdrowienia pracownika przez pracodawcę;
2️⃣ Możliwość weryfikacji certyfikatów przez przedsiębiorców;
3️⃣ Obowiązek szczepień przez pracowników placówek medycznych, jeśli kierownik placówki tak zarządzi.
 
Powyższe regulacje mają obowiązywać podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. 🦠
 
1️⃣ Zgodnie z projektem ustawy, pracodawca będzie mógł zarządzić weryfikację negatywnego testu PCR, statusu zaszczepienia czy ozdrowieńca. Testy ważne przez 48h będą nieodpłatne dla pracownika. ☝️
 
Jeśli pracownik nie przedłoży żadnego z powyższych dokumentów, pracodawca będzie mógł dokonać zmian w zakładzie pracy, sposobie wykonywania pracy przez pracownika, dokonać zmian w systemach i rozkładach pracy, polecić pracę w innym miejscu, niż oznaczoną w umowie, ale na terenie tej samej miejscowości lub inną prace, ale o wynagrodzeniu nie niższe niż dotychczasowe. 👨‍💼
 
Co ciekawe osoby spełniające powyższe kryteria mogą być kierowane na pracę zdalną i nie będzie to stanowiło naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Więc zgodnie z tą logiką, niezaczepieni pracują w zakładzie pracy, a zaczepieni zdalnie. 🤦‍♂️
 
2️⃣ Czasowemu ograniczeniu działalności o którym mowa w poprzednim wpisie (limity 30%) nie będą obowiązywały przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługi na rzecz klientów zaszczepionych, przetestowanych lub ozdrowieńców. W celu realizacji takiej nieograniczonej działalności przedsiębiorca może żądać od klienta stosownego certyfikatu czy zaświadczenia. 💉
 
Do weryfikacji tych certyfikatów przedsiębiorca będzie mógł użyć aplikację mobilną Ministerstwa Zdrowia. Autorzy ustawy przekonują, iż takie przetwarzanie danych zdrowotnych będzie zgodne z art. 9 ust 2 pkt i RODO („przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi”) 🕵️
 
Tak więc jak widzimy podstawa prawna mówiąca o weryfikacji takich certyfikatów, aby wpuszczać klientów ponad limit dopiero się tworzy, a obecny zapis rozporządzenia jest nic nie warty. 🤦‍♂️
 
3️⃣ Ostatnim założeniem ustawy jest uprawnienie nadane kierownikowi podmiotu leczniczego, który może nałożyć obowiązek zaszczepienia się przeciwko COV.D-19 jego pracownikom – nie tylko medykom, ale osobom zatrudnionym w podmiocie leczniczym. O obowiązku sz.epień wobec np. służb mundurowych nie ma póki co mowy w projekcie ustawy. 💉

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMAWYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJWNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY)SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYMSPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘSPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE?Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawęJeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawieWyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciwOtrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków.Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla CiebieZnalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidemOdbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły.Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE7 dni od otrzymania wezwaniaZależny od Twojej sytuacji7 dni od otrzymania wyroku nakazowegoMaks. 3 dni przed rozprawąPo otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacjiZależny od Twojej sytuacjiZależny od Twojej sytuacjiZależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM?10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.)Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę.Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacjiWypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca.Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującegoOpinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawnePrzeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannęSpersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT24,99 zł49,99 zł59,99 zł99,99 zł149,99 zł199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustaleniaDo indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna


SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek