Haniebny wyrok NSA ws. akcji rozdawania maseczek w kwietniu 2020 r.

Haniebny wyrok NSA ws. akcji rozdawania maseczek w kwietniu 2020 r.

Oprócz pozytywnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. kwarantanny granicznej, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule,  sędzia NSA Zbigniew Czarnik w dniu 27 kwietnia 2021 r. wydał niezwykle kontrowersyjny i haniebny wyrok w sprawie II GSK 673/21.

CO SIĘ STAŁO?

Pełniąca obowiązki Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach, w dniu 23 kwietnia 2020 r. około godziny 12.00 przed budynkiem Urzędu Miejskiego wraz z innymi pracownikami MDK rozdawała mieszkańcom miasta maseczki ochronne wielorazowego użytku, własnoręcznie uszyte przez pracownice MDK. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że do zdarzenia doszło kilka dni po wprowadzeniu obowiązku zakrywania ust i nosa wobec chorych i podejrzanych o zachorowanie. Więc zamiar zgromadzenia pracownic był na ówczesny czas pozytywny, aby nieść pomoc mieszkańcom wobec chaosu, który panował w kraju.

maseczki-Swiebodzice

Tymczasem powiatowy sanepid nałożył na dyrektorkę karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Po interwencji RPO wojewódzki sanepid odstąpił od kary pieniężnej, ale uznał winę dyrektorki. Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który o dziwo podtrzymał stanowisko sanepidu o winie dyrektorki, wobec niezbitych argumentów o nielegalności zakazu zgromadzeń w trakcie lockdownu, dokonując błędnej wykładni prawa materialnego i nieprzeprowadzając kontroli zgodności przepisów z Konstytucją.

POPIS SĘDZIEGO

Wobec tego „wypadku przy pracy”  WSA we Wrocławiu można było obstawiać, iż wyrok zostanie z pewnością uchylony przez NSA. Jednak to co wyczynił sędzia NSA Zbigniew Czarnik przejdzie do historii orzecznictwa.

Sędzia stwierdził, iż WSA we Wrocław nie zbadał konstytucyjności przepisu, ponieważ bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP, a tym samym podleganie sędziego ustawie i Konstytucji RP musi być ujmowane z dużą ostrożnością. Powszechne dopuszczenie takiego mechanizmu w bieżącej działalności sądów może prowadzić do instrumentalizacji prawa, a to nie ma nic wspólnego z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego.

Sędzia stwierdził, również, że trakcie stanu epidemii wolności i prawa obywateli mogą być ograniczane rozporządzeniem, gdyż zezwalana na to konstytucyjny obowiązek władz publicznych do  zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust 4 KRP)

W swoim wywodzie sędzia wskazał, iż w polskim porządku prawnym funkcjonują również rozporządzenia, które maja inny cel niż wykonanie ustawy. Do takich aktów należy zaliczyć wszystkie rozporządzenia, które są aktami stosowania prawa, a nie jego stanowienia. Sędzia stwierdził, iż rozporządzenie epidemiczne nie jest aktem normatywnym wykonującymi ustawę, ale aktem generalnymi podejmowanym na podstawie przeprowadzania stosownego postępowania wyjaśniającego co do stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego. Tym samym rozporządzenie epidemiczne stało się takim aktem będącym ponad prawem, przez co zakaz może wywodzić się z rozporządzenia generalnego i nie musi zawierać wytycznych do jego wydania.

Nawet z najtrudniejszym argumentem świadczącym o tym, że zakaz organizacji zgromadzeń jest nielegalny, sędzia dał sobie radę. Mianowicie upoważnienie ustawowe w art. 46 ust 4 mówi o „ZAKAZIE organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności”. Na pierwszy rzut oka zapis ten jest niezgodny z art. 57 Konstytucji (każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. OGRANICZENIE tej wolności może określać ustawa) Tym samym ustawa i rozporządzenie mówiło o zakazie, a konstytucja o ograniczeniu, więc zapis jest ewidentnie niekonstytucyjny. Jednak nie dla sędziego. Zbigniew Czarnik przytoczył tutaj definicję ograniczenia ze słownika języka polskiego pod redakcją Doroszewskiego z…. 1957 r. w którym to widnieje takie rozwinięcie „ograniczenie to zarządzenie ograniczając e czyjąś swobodę działania, zakaz” (https://sjp.pwn.pl/doroszewski/ograniczenie-I;5465538.html)

To wyjątkowa haniebna technika manipulacji, gdyż obecna wersja słownika PWN, mówi, iż ograniczenie to „norma, przepis, zarządzenie krępujące czyjąś swobodę działania” i nie ma żadnej mowy o zakazie (https://sjp.pwn.pl/szukaj/ograniczenie.html)

Na koniec swojego wywodu sędzia zaznaczył w przypadku stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, gdy kontakty międzyludzkie są główną przyczyną szerzenia się zakażeń zakaz zgromadzania się nie jest ingerencją ponadstandardową, a więc nie narusza konstytucyjnej zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3.

REPERKUSJE WYROKU

Wyżej opisany wyrok jest co najmniej zastanawiający. Dotyczy jednostki administracji publicznej, nie osoby fizycznej i być może jest to wyrok na zamówienie, który ma służyć do tego, aby kreować w przyszłości nową wykładnię w orzecznictwie. Te kontrowersyjne wywody już przyniosły wiele szkód.

Mianowicie po pierwszej fali uchylania kar administracyjnych przez WSA ws. prowadzenia działalności gospodarczej podczas lockdownu, obecnie przedsiębiorcy składają skargi do WSA o stwierdzenie bezprawności nakazu natychmiastowego zamknięcia lokalu wydawanego przez sanepid w trakcie obostrzeń gospodarczych. Niestety WSA odrzucają takie skargi, argumentując, iż sanepid słusznie nakazywał natychmiastowo zamykać lokale, powołując się m. in. na argumentację sędziego Czarnika. Takie wyroki WSA utrudnią, jeśli nie uniemożliwią przedsiębiorcom ubieganie się o odszkodowanie od Skarbu Państwa za nakaz zamknięcia działalności podczas lockdownu….. Szerzej napiszemy o tej praktyce WSA w kolejnym artykule.

Data publikacji: 10 grudnia 2021 r.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMAWYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJWNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY)SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYMSPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘSPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE?Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawęJeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawieWyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciwOtrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków.Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla CiebieZnalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidemOdbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły.Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE7 dni od otrzymania wezwaniaZależny od Twojej sytuacji7 dni od otrzymania wyroku nakazowegoMaks. 3 dni przed rozprawąPo otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacjiZależny od Twojej sytuacjiZależny od Twojej sytuacjiZależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM?10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.)Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę.Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacjiWypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca.Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującegoOpinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawnePrzeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannęSpersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT24,99 zł49,99 zł59,99 zł99,99 zł149,99 zł199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustaleniaDo indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna

SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek