Zieniesienie stanu epidemii to zabieg kosmetyczny nie powodujący większych zmian prawnych

ZNIESIENIE STANU EPIDEMII TO ZABIEG KOSMETYCZNY NIE POWODUJĄCY WIĘKSZYCH ZMIAN PRAWNYCH

Z dniem 16 maja 2022 r. zniesiono stan epidemii i wprowadzono stan zagrożenia epidemiologicznego. Tak naprawdę to zmiana nomenklatury, a z prawnego punktu widzenia niewiele się zmienia.

Zniesienie stanu epidemii12 maja 2022 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (które obowiązywało od 20 marca 2020 r.) i jednocześnie rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego obowiązujące od 16 maja 2022 r. do odwołania.

Zmiana nomenklatury przynosi jedynie niewielkie zmiany w kwestii ulg podatkowych i zapomóg wynikających z noweli kolejnych ustaw wprowadzonych na podstawie specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. Natomiast kluczowe rozwiązania w postaci ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego (nazwa obowiązującego rozporządzenia z 25 marca 2022 r. została przemianowana nowelą z 13 maja 2022 r. ze stanu epidemii na stan zagrożenia epidemiologicznego), takie jak nakaz zakrywania ust i nosa w podmiotach leczniczych lub aptekach czy obowiązek szczepień przeciwko COVID wobec medyków, jest nadal utrzymany za pomocą rozporządzeń (oczywiście w sposób niezgodny z prawem, co wielokrotnie poruszaliśmy).

Konstrukcja art. 46a ustawy o chorobach zakaźnych nie różnicuje pojęcia stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemiologicznego w kontekście wprowadzanych rozwiązań. Również definicje tych dwóch stanów prawnych umieszczonych w art. 2 pkt 22 i 23 ustawy o chorobach zakaźnych pozwalają na prowadzenie działań „zapobiegawczych” w związku z wystąpieniem epidemii lub w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii. W stanie epidemii można dodatkowo prowadzić działania „przeciwepidemiczne”, jednak ustawa nie wskazuje na różnicę między działaniami „zapobiegawczymi, a „przeciwepidemicznymi”.

Również inne rozwiązania wynikające ze specustawy covidowej takie jak np. automatyczne przedłużenie ważności prawa jazdy czy innych uprawnień do kierowania pojazdami, którego ważność upłynęła w minionych dwóch latach, będzie ważne jeszcze przez 60 dni od zakończenia obowiązującego obecnie stanu zagrożenia epidemiologicznego (art. 15 zzzw specustawy covidowej). Tym samym jeśli komuś w ciągu ostatnich dwóch latach, bądź w najbliższej przyszłości kończy się ważność prawa jazdy ze względu na badania lekarskie, nie musi ich wykonywać w bieżącym stanie, a ważność dokumentu jest automatycznie przedłużona.

Tym samym władze mogą dowolnie w stanie zagrożenia epidemiologicznego kształtować poszczególne rozwiązania, gdyż tak naprawdę stan prawny się nie zmienia i rząd może w każdej chwili powrócić z obostrzeniami. Ewentualny powrót do stanu epidemii prawnie nic też nie zmieni, natomiast odda medialny oddźwięk propagandowy w celu wystraszenia społeczeństwa i uzasadnienia powrotu do obostrzeń.

Niemniej w okresie letnim uwaga opinii publicznej z pewnością skupiona będzie na Ukrainie i bitwie o Donbas, gdzie wojska rosyjskie prowadzą działania zmierzające do opanowania w całości obwodu donieckiego i ługańskiego. Ofensywa ta przebiega w bardzo mozolnym tempie, jednak agresor zajmuje konsekwentnie kolejne tereny i z dużą dozą prawdopodobieństwa do jesieni osiągnie plan minimum (bieżącą sytuacje militarną można śledzić na naszej interaktywnej mapie). Wtedy też wyczerpane siły rosyjskie nie będą mogły prowadzić dalej działań ofensywnych, prawdopodobnie anektują zajęty Donbas oraz kontrolowane części obwodu zaporoskiego i chersońskiego, a wtedy konflikt zostanie zamrożony. Wówczas zainteresowanie opinii publicznej Ukrainą wygaśnie.

Będzie to dobry moment do powrotu straszenia wirusami w okresie grypowym i nakładaniem na konformistyczne społeczeństwo obostrzeń. Jednak oby się tak nie stało. Jak będzie, dowiemy się w przeciągu najbliższego półrocza.

Data publikacji: 17 maja 2022 r.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna


SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek