Nowe rozporządzenie znosi nakaz zakrywania ust i nosa w większości przestrzeni zamkniętych. Czeka nas fala umorzeń, choć z błędnego założenia – art 2 § 1 kw

NOWE ROZPORZĄDZENIE ZNOSI NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA W WIĘKSZOŚCI PRZESTRZENI ZAMKNIĘTYCH. CZEKA NAS FALA UMORZEŃ, CHOĆ Z BŁĘDNEGO ZAŁOŻENIA – ART. 2 § 1 KW.
LAw

W dniu 25 marca 2022 r. ukazało się nowe rozporządzenie przeciwepidemiczne, które zacznie obowiązywać 28 marca 2022 r. W rozporządzeniu znajdziemy zapisy m. in. o:

  • zakazie przemieszczania pociągów na Białoruś (swoją drogą jaki cel epidemiczny ma ten zakaz, istniejący od początku stanu epidemii, jeśli równolegle setki tysięcy ludzi przekracza granicę z Ukrainą?);
  • systemie teleinformatycznym w którym przetwarzane są dane osób będących np. na kwarantannie (czego nie przewiduje ustawa i w związku z tym w tym systemie teleinformatyczne dane osobowe są przetwarzane nielegalnie);
  • dokończeniu izolacji, kwarantanny przez osoby, które rozpoczęły ją przed 28 marca (oczywiście zapis nielegalny w związku z COVID-19);
  • nakazie zakrywania ust i nosa „w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach”.

W związku z ostatnim zapisem zniesiono rozporządzeniowy nakaz zakrywania ust i nosa we wszelkich innych pomieszczeniach zamkniętych.

Tym samym większość sądów zacznie umarzać toczące się postępowania z tytułu art. 2 § 1 kw. Jednak tak naprawdę będzie to nieprawidłowa podstawa do umorzenia postępowania i sądy zaczną masowo powielać ten błąd. Mianowicie art. 2 § 1 kw. brzmi:

Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia WYKORCZENIA, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Na pierwszy rzut oka, wszystko wygląda optymistycznie, nie ma już nakazu, nie ma możliwości orzeczenia kary. Jednak w artykule tym podkreślono, iż chodzi tutaj o WYKROCZENIE. Natomiast czyn polegający na niezakrywaniu ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych nie wyczerpuje znamion wykroczenia z art. 116 § 1a kw z powodu wielu prawnych uchybień o których nie raz pisaliśmy – przede wszystkim chodzi o naruszenie art. 1 § 1 kw, Zasad Technik Prawodawczych oraz wielu artykułów konstytucyjnych w kontekście karania z tytułu z art. 116 § 1a kw.

Tym samym, jeśli niezakrywanie ust i nosa nie jest czynem stanowiącym wykroczenie, sądy nie powinny tak naprawdę umarzać postępowania z tytułu art. 2 § 1 kw. Zwrócił na to uwagę wielokrotnie Sąd Najwyższy w wyrokach dotyczących przeterminowanych spraw epidemicznych z art. 54 kw. Wówczas RPO składając kasacje do SN w argumentacji podawał m. in. art.  2 § 1 kw. jako podstawę do umorzenia sprawy za nieprzestrzeganie obostrzeń covidowych. W tym zakresie Sąd Najwyższy (np. wyrok z 6 maja 2021 r. II KK 68/21 czy II KK 65/21 z 27 maja 2021 r.) nie zgodził się z tą argumentacją, gdyż jeśli dany czyn nie stanowił wykroczenia z art. 54 kw, to nie mógł mieć do tego czynu zastosowania art. 2 kw, zarówno w formule określonej w § 1 jak i 2. Ocena zachowania na płaszczyźnie art. 2 kw byłaby tylko wtedy celowa, gdyby uznać, że zachowanie obwinionego w dacie jego popełnienia było jednak czynem zabronionym jako wykroczenie z art. 54 kw.

Tym samym otrzymując umorzenie postępowanie z tytułu 2 kw przyznajemy, iż czyn którego dopuściliśmy się (niezakrywanie ust i nosa), w dacie czynu był wykroczeniem z art. 116 § 1a kw, choć technicznie tak nie jest. Taka argumentacja sądu, poważnie utrudni pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, które szykanowały nas za niezakrywanie ust i nosa w trackie obowiązywania nielegalnego przepisy.

Niemniej sądy z pewnością pójdą na łatwiznę, pieczętując przy okazji, iż nienoszenie maseczki było wykroczeniem. Ale podobno darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda…

Data publikacji: 26 marca 2022 r.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna


SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek