Co nowego władza nam gotuje od 15 XII 2021 r.?

CO NOWEGO WŁADZA NAM GOTUJE OD 15 XII 2021 r. ❓
problem
W Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja rozporządzenia epidemicznego. Dotychczasowe restrykcje zostały przedłużone do 31 stycznia 2022 r. Pojawiają się tam takie nowości jak:
❌ Powrót spoza strefy Schengen tylko z negatywnym testem, także dla zasz.epionych – inaczej 14-dniowa kwarantanna;
👉 oczywiście nielegalna, co potwierdził NSA – mamy na to sposób, zapraszamy – https://newsmap.pl/twoje-ubezpieczenie-prawne-na-czas…/
❌ Ograniczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorców, takich jak gastronomia czy hotelarstwo (30% obłożenia + osoby, które wykażą z własnej inicjatywy certyfikat);
👉 O ile ustawa pozwala na wprowadzenie czasowego ograniczenia w korzystaniu z lokali (art. 46b pkt 8 ), to na pewno nie w wykonany sposób (brak wytycznych do wydania rozporządzenia epidemicznego). Poza tym Konstytucja mówi o ograniczeniu działalności gospodarczej w drodze ustawy (art. 22 KRP), jednak tylko w stanie klęski żywiołowej (art. 233 ust. 3 KRP). Tym samym art. 46b pkt 8 mówiący o czasowym ograniczeniu z korzystania lokali w odniesieniu do przedsiębiorców jest niekonstytucyjny. Nielegalne jest również wpuszczanie osób zasz.epionych poza limit, gdyż takiej sytuacji nie przewiduje ustawa;
❌ Odnośnie certyfikatów pojawia się nowy zapis – „§26a. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COV.D-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COV.D lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia”;
👉 W naszej ocenie zapis ten jest teoretycznie zgodny z art. 9 ust 2 pkt 1 RODO (wyraźne i dobrowolne przetwarzanie danych osobowych przez osobę zainteresowaną), niemniej zapis rozporządzenia kreuje nową przestrzeń prawną nieznaną ustawie o chorobach zakaźnych, więc sprawdzanie i wpuszczanie do lokali osób chętnych pochwalić się swoim certyfikatem, będzie zjawiskiem bezprawnym i niekonstytucyjnym w świetle art. 32 KRP;
❌ Zakaz prowadzenia dyskotek (bez zapowiadanego sylwestrowego wyjątku!);
👉 Oczywiście takiego zakazu nie można wprowadzić, nie przewiduje tego typu rozwiązań ani ustawa, ani tym bardziej Konstytucja;
❌ Zasz.epieni domownicy (lub ozdrowieńcy) mieszkający z osobą zakażoną odbywają kwarantannę na takich samych zasadach jak osoba niezasz.epiona (7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej), chyba że przedłożą negatywny test, dzięki czemu kwarantanna ulega skróceniu. Osoby niezasz.epione nie mają możliwości skrócenia kwarantanny testem;
👉 Kwarantanna po izolacji chorego domownika jest zgodna z ustawą w świetle art. 34 ust. 2 i art. 34 ust. 5 i legalna, o ile sanepid wywiąże się ze zobowiązań wynikających z art. 33 ustawy o chorobach zakaźnych i art. 107 KPA. Natomiast nielegalna jest możliwość wcześniejszego zwolnienia z kwarantanny osób uprzywilejowanych certyfikatem;
Dodatkowo:
👉 Wprowadzano naukę zdalną od 20 grudnia 2021 r. do co najmniej 9 stycznia 2022 r. na podstawie rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV.D-19;
👉 Objęto programem szc.epień dzieci od 5 roku życia na podstawie noweli rozporządzenia w sprawie metod zapobiegania COV.D-19.

NASZA POMOC DLA PAŃSTWA:

RODZAJ PISMA WYJAŚNIENIA DLA POLICJI/STRAŻY MIEJSKIEJ WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO (GRZYWNY) SPRZECIW PO WYROKU NAKAZOWYM SPRZECIW LUB WYJAŚNIENIA PRZED ROZPRAWĄ
+ nasza pomoc, wysyłka do sądu i prowadzenie sprawy do końca
APELACJA PO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
+ nasza pomoc i wysyłka do sądu
UBEZPIECZENIE
PRAWNE NA CZAS
TRWANIA
KWARANTANNY
ODSZKODOWANIE ZA BEZSKUTECZNIE NAŁOŻONĄ KWARANTANNĘ SPERSONALIZOWANY PISMO COVIDOWE
W CZYM MI POMOŻE? Jeśli otrzymałeś wezwanie na komendę po spisaniu i odmowy przyjęcia mandatu np. za brak maseczki, nie musisz udawać się osobiście na komendę, a możesz wysłać pismo drogą pocztową, które załatwi sprawę Jeśli Twój wyrok ws. maseczki się uprawomocnił i zostałeś zobligowany do oplaty grzywny – nic starconego! Wyślij wniosek do sądu o umorzenie grzywny na podstawie Wyroki nakazowe to w 90% przypadków bezrefleksyjne kopie wniosków o ukaranie z policji. Jest to swojego rodzaju haracz za nieprzyjęcie mandatu, którego nie warto płacić i należy za każdym razem wnosić sprzeciw Otrzymałeś wyrok nakazowy lub doręczono Ci zawiadomienie z terminem rozprawy i chcesz mieć pewność na podczas niej sprawa zostanie ostatecznie umorzona? Skorzystaj z naszej pomocy, a załatwimy wszystko za Ciebie. Dodatkowo w przypadku wygranej otrzymasz zwrot ze Skarbu Państwa zainwestowanych środków. Ok. 15% spraw w Sądzie Rejonowym nie kończy się uniewinnieniem, szczególnie jeśli trafimy na sędziego wierzącego w moc maski. Dlatego mamy apelację do Sądu Okręgowego. Prowadziłeś sprawę w Sądzie Rejonowym bez naszej pomocy i chcesz wygrać w Sądzie Okręgowym? To opcja dla Ciebie Znalazłeś się na kwarantannie i nie wiesz czy musisz ją przestrzegać? Zgłoś się do nas, a my wydamy opinię czy kwarantanna została nałożona w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie, za raz wniesioną opłatę uzyskujesz ubezpieczenie prawne na wypadek postępowania sądowego czy administracyjnego przed sanepidem Odbyłeś kwarantannę wskutek podejrzenia o zakażenie COVID-19? Nie otrzymałeś decyzji administracyjnej nakładającej ten obowiązek? Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sprawdź szczegóły. Nakaz noszenia maski, segregacja sanitarna w pracy, szkole na uczelni, wizyta w szpitalu bez szczepienia i testu PCR, pisma procesowe odnośnie spraw covidowych
TERMIN NA WNIESIENIE 7 dni od otrzymania wezwania Zależny od Twojej sytuacji 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego Maks. 3 dni przed rozprawą Po otrzymaniu wyroku, składamy wniosek o przedstawienie uzasadnienia. Po otrzymaniu uzasadnienia mamy 7 dni do złożenia apelacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji Zależny od Twojej sytuacji
CO OTRZYMAM? 10-stronnicowe pismo z możliwością dostosowania okoliczności w jakich zostałeś spisany (na otwartym powietrzu, w sklepie itd.) Wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego (grzywny), który wyślesz do sądu, aby umorzyć nałożoną na Ciebie grzywnę. Spersonalizowany 14-stronnicowy sprzeciw, które możesz dostosować wg instrukcji do Twojej sytuacji Wypełnimy za Ciebie zakupiony 14-stronnicowe wyjaśniania oraz za pośrednictwem pełnomocnictwa adwokata wyślemy pismo procesowe do sądu. W razie utrzymania wyroku w mocy, sporządzimy bez dalszych kosztów apelację i prowadzimy sprawę do końca. Składamy wniosek w Twoim imieniu o uzasadnienie i przygotowujemy apelację w ciągu, która punktuje uzasadnienie wyroku skazującego Opinię prawną o legalności (bądź nie) Twojej kwarantanny + ubezpieczenie prawne Przeprowadzenie procesu uzyskania odszkodowania za nielegalnie nałożoną kwarantannę Spersonalizowane pismo odnośnie Twojego problemu z sanitarnym reżimem covidowym
KOSZT 24,99 zł 49,99 zł 59,99 zł 99,99 zł 149,99 zł 199,99 zł
149,99 zł
Do indywidualnego ustalenia Do indywidualnego ustalenia

Stopka - pomoc prawna


SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY


Zapoznaj się z naszymi nasze najnowszymi artykułami i analizami prawnymi:
Niebieski pasek