Poznaj nasze możliwości

Totemy multimedialne

Totemy to urządzenia multimedialne stawiane w miejscach publicznych i ogólnodostępnych w mieście. Takie rozwiązanie pozwala „ożywić” dotychczasowe rozwiązania mapowe. Mapy obszarów miejskich prezentowane były w przestrzeni publicznej za pomocą drukowanych map statycznych. Rutynowe zamawianie takich map skutkowało przeoczeniem nowych rozwiązań, które dają nową jakość dla każdego mieszkańca i turysty. Mapy wchodzące w interakcje z użytkownikiem przedstawiają walory miasta, inwestycje i działki inwestycyjne, a dodatkowo można udostępnić informacje o bieżących wydarzeniach. Mapa interaktywna będzie prezentować jedynie dane zamówione przez jednostkę i będzie wolna od przypadkowej treści. Ułatwi to korzystanie z mapy i sprawi, że będzie ona wygodnym narzędziem ułatwiającym poznanie miasta. Mapy interaktywne w totemach multimedialnych wpisują się w program Inteligentne Miasto i Krajowe Inteligentne Specjalizacje.