Dodaj lokalizację na mapę

Drodzy użytkownicy monitoringu Interaktywnej Mapy Przestrzeni Maseczkowej #otwieraJĄ #segregująJĄ
Ninieszja mapa prezentuje placówki handlowe i punkty usługodawcze, które odmawiają sprzedaży/obsługi osobom bez zasłoniętych ust i nosa, a także planowane imprezy do których dostęp będzie dozwolony tylko dla osób zaszczepionych lub ten status weryfikować. Dzięki mapie, osoby które uważają iż osłona ust i nosa jest skuteczną ochroną przed infekcjami dróg oddechowych mogą spokojnie udać się do takich punktów, aby zrealizować swoje potrzeby. Natomiast osoby mające odrębne zdanie w tym temacie, mogą się dowiedzieć, gdzie nie zostaną obsłużeni, tak aby nie tracić czasu w konkretnym miejscu.

Nie zostałeś obsłużony w danym miejscu? Masz informację, że impreza będzie tylko dla osób zaszczepionych lub ten status weryfikować? Daj znać innym i nanieś taką lokalizację na mapę:

[supsystic-form id=16] [AdSense-A] Twoje dane osobowe nie zostaną upublicznione na mapie. Na mapę zgłaszamy lokalizacje w których fizycznie odmówiono nam obsługi. Nie zgłaszamy lokalizacji w których na drzwiach wisi karta o obowiązku maseczek lub zostaliśmy poproszeni o założenie, ale finalnie bez większych problemów nas obsłużono. Punkty usługodawcze są nachodzone przez służby sanitarne, które bezprawnie grożą im sankcjami za wpuszczanie czy obsługiwanie klientów bez maseczek, stąd też kartki na drzwiach czy też prośby o założenie maseczki. Prawo paragraf2
Co mówią przepisy o obsłudze klientów bez maseczki?
Obecne przepisy Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi i wydawane na jej mocy rozporządzenia w sprawie ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: 1) nie definiują adresata nakazu zakrywania ust i nosa, tak więc nakaz ten de iure nie istnieje; 2) nie pozwalają wymuszać na klientach zakrywania ust i nosa; 3) nie pozwalają odmawiać sprzedaży/obsługi. Mimo, iż pod koniec 2020 r. w Ustawie pojawił się art. 46bb (Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13, stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń), jest artykułem martwym i nieobowiązującym, ponieważ art 46bb mówi o nieprzestrzeganiu obowiązku, natomiast z art 36b pkt 13 wynika, nakaz, a nie obowiązek. Ponadto przepisy nie definiują kto jest objęty nakazem zakrywania ust i nosa, stąd też odmowa sprzedaży nadal jest wykroczeniem o którym mowa w art 135 kw. 4) punktowi handlowemu/usługodawczemu nie grozi żadna sankcja z tytułu obsługi klienta bez maseczki. Więcej informacji w tematyce przepisów dt. zakrywania ust i nosa znajdą Państwo w poniżej infografice: Analiza prawnych nieprawidłowości nakazu zakrywania ust i nosa - infografika PDF

Opublikowane: Maj 11th, 2021 10:44 am, ostatnia aktualizacja: Czerwiec 9th, 2021 at 10:04 am