Znaleziono szczątki i jamy grobowe w okolicach dawnego obozu NKWD

PoznańW Poznaniu znaleziono szczątki ludzkie oraz ponad 20 jam grobowych, w okolicach dawnego obozu NKWD.  O prowadzeniu na poznańskim Grunwaldzie prac archeologicznych poinformowało Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Dr Karolina Bittner z poznańskiego oddziału IPN powiedziała, że prace prowadzone są na terenie obecnego, niedawno otwartego parku Heweliusza. W poniedziałek i wtorek były prace powierzchowne, dzięki którym udało się odkryć wiele jam grobowych. Dzisiaj rozpoczęły się ich eksplorację. Niektóre z jam okazały się puste, lecz w dwóch mogiłach odnaleziono szczątki trzech i dwóch osób.

W utworzonym w 1945 roku obozie NKWD przetrzymywani byli Niemcy oraz ponad 1 tys. Polaków. Dr Karolina Bittner przyznała, że niektórzy Polacy przetrzymywani przez NKWD w Poznaniu przepadli bez wieści, niektórzy mogli zostać zakatowani przy przesłuchaniu. Jak mówi - mieli relacje więźniów, że właśnie w tym miejscu prowadzone były pochówki obozowe. Dodatkowo w czasie budowy parku znajdowano szczątki ludzkie.

Odnalezione w trakcie prac poszukiwawczych szczątki zostaną przekazane do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia dalszych badań. Być może uda się ustalić tożsamość osób, które spoczęły w tym miejscu.

Poza sektorem dla Polaków, w obozie był też sektor niemiecki. Dr Bittner powiedziała, że jeśli znalezione zostaną szczątki Niemców to zostaną o tym poinformowane odpowiednie instytucje. Prace poszukiwawcze zaplanowane są do końca tygodnia. Prawdopodobnie będą kontynuowane wiosną.

Opublikowane: Listopad 30th, 2017 11:13 am