Zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego

fot-wikimedia-commons-adrian-grycuk-trybunal_konstytucyjny_wejscie TK

Posłowie zaakceptowali poprawki, wprowadzone przez Senat, do ustawy dotyczącej statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Od tego momentu podane zostaną do wiadomości publicznej ich oświadczenia majątkowe. Zmienią się również zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Senat, w dniu 17 listopada, wprowadził poprawki do ustawy posłów PiS z 4 listopada. Jest ich 11. Do najistotniejszych należy m. in. poprawka mówiąca o tym, że sędziowie bierni zachowują prawo wypowiadania się na temat spraw publicznych i będą mogli wciąż podejmować pracę naukową u więcej niż jednego pracodawcy.

Prezydent jest zobowiązany skonsultować sie, z I prezesem Sądu Najwyższego, w sprawie rozpoczęcia postępowania dyscyplinarnego, w stosunku do sędziego TK. Także zyski z akcji i udziału w spółkach będą deponowane na specjalnym koncie, które będzie udostępnione dopiero po zakończeniu kadencji. Dodatkowo zostali zobowiązani oni do składania oświadczeń majątkowych swoich małżonków. Sprecyzowano także zasady uchylania immunitetu.

Na mocy ustawy sędzią TK zostaje się po akcie ślubowania. Później podejmuje on obowiązki. Zadaniem prezesa jest stworzenie mu odpowiednich warunków do wykonywania pracy.

Zapis budzi kontrowersje opozycji, zdaniem, której chodzi o wprowadzenie do Trybunału sędziów: Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha. Do orzekania nie dopuszcza ich prezes TK Andrzej Rzepliński.

W środę zebrało się także Zgromadzenie Ogólne TK w sprawie wyłonienia kandydatów na nowego prezesa. Zarządził je obecny prezes, którego kadencja wygaśnie 19 grudnia. Na posiedzeniu nie było Julii Przyłębskiej, Piotra Pszczółkowskiego i Zbigniewa Jędrzejewskiego.

Jednak środowa ustawa zablokowała zgłaszanie kandydatur przez Zgromadzenie Ogólne TK. Od tej pory jego rola będzie polegać na przedstawianiu ich prezydentowi, po upływie miesiąca od zakończenia kadencji poprzedniego prezesa. Każdy z kandydatów musi uzyskać minimum 5 głosów na zgromadzeniu. Do czasu, aż nowy prezes obejmie stanowisko, funkcję tę będzie pełnić sędzia "posiadający najdłuższy, liczony łącznie, staż pracy: jako sędzia w TK; jako aplikant, asesor, sędzia w sądzie powszechnym; w administracji państwowej szczebla centralnego". Według PAP warunki te spełnia Julia Przyłębska.

Ustawa została skierowana do podpisania przez prezydenta.

Fot. Wikimedia Commons - Adrian Grycuk - Trybunał Konstytucyjny - wejście TK

Opublikowane: Listopad 30th, 2016 3:31 pm, ostatnia aktualizacja: Grudzień 16th, 2016 at 11:45 am