Zgromadzenie Ogólne nie przyjęło regulaminu TK

fot-wikimedia-commons-adrian-grycuk-trybunal_konstytucyjny_wejscie TK

Dziś popołudniu Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego TK miało uchwalić nowy regulamin TK. 

Regulamin reguluje procedury wyboru kandydatów na prezesa TK, które przedstawiane są prezydentowi RP.

W trakcie posiedzenia dwoje sędziów Julia Przyłębska oraz Mariusz Muszyński opuścili gmach TK. Tymczasem aby uchwała ZO była ważna, konieczna jest obecność co najmniej 10 sędziów.

Dziewięcioro sędziów TK (Leon Kieres, Andrzej Wróbel, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Marek Zubik, Piotr Tuleja, Stanisław Rymar, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Stanisław Biernat i Andrzej Rzepliński) było wybranych przez Sejm VII Kadencji. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński nie dopuszcza trzech sędziów wybranych przez Sejm w grudniu 2015 r. (Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha). Powodem tego ma być zajęte, jego zdaniem, miejsca przez Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. Ponadto Sejm VIII Kadencji wybrał na sędziów Julię Przyłębską, Piotra Pszczółkowskiego i Zbigniew Jędrzejewskiego.

Ustawa o TK z 22 lipca zmieniła zapisy o wyłanianiu nowych kandydatów, w związku z czym konieczne jest przyjęcie nowego Regulaminu. 19 października 2016 r. Zgromadzenie Ogólne TK, nie przyjęło nowego regulaminu, gdyż Rzepliński nie dopuszcza trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 r. Uznają oni to za jawne pogwałcenie prawa. Rzepliński działa w ten sposób, gdyż powołuje się na wyrok z grudnia 2015 r. z którego ma wynikać, iż miejsca Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha są zajęte przez Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka wybranych przez Sejm VII Kadencji w październiku 2015 r. na podstawie ustawy uznanej przez TK za konstytucyjną.

19 grudnia 2016 r. wygasa 9-letnia kadencja Rzeplińskiego. 26 października 2016 PiS zgłosił projekt ustawy o o organizacji TK. Nie precyzuje on jednak liczny wszystkich kandydatów do przedstawienia prezydentowi, którzy uzyskali co najmniej 5 głosów. Projekt zakłada również, iż gremium TK tworzą sędziowie, którzy złożyli ślubowanie przed Prezydentem RP, a więc Muszyński, Morawski i Choch.

Zobacz też:

Opublikowane: Listopad 8th, 2016 5:51 pm