Zgoda na procedury o naruszenie prawa UE wobec Polski

bruksela

W środę kolegium komisarzy dało zgodę Fransowi Timmermansowi na wszczęcie procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej wobec Polski w tych sprawach, które uzna za stosowne. Dotyczy to szczególnie sprawy ustawy o Sądzie Najwyższym.

Timmermans w środę zdał Komisji Europejskiej relację z wysłuchania Polski, w której stwierdził, że nadal istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności. Oświadczył również, że ze strony polskiej nie padły propozycje kolejnych zmian w sądownictwie. Wszczęcie procedury będzie oznaczało wezwanie polskiego rządu do zmiany prawa. Jeśli rząd tego nie uczyni, sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wtedy Komisja będzie mogła zwrócić się o tymczasowe zawieszenie ustawy.

Opublikowane: Czerwiec 28th, 2018 11:25 am