Zatoki autobusowe przy ul. Armii Krajowej w Żukowie

Żukowo ul. Armii Krajowej - Zatoczki

Rok inwestycji: 2017

Łączny koszt inwestycji – 580 tys. zł

Opis inwestycji:

W wyniku prac utworzono dwie zatoki autobusowe na pograniczu miejscowości Żukowo i Pępowo o nawierzchni z kostki kamiennej o łącznej powierzchni 228 m2, przy zatokach zamontowano nowe wiaty przystankowe. Dodatkowo utworzono brakujące fragmenty chodnika – powierzchnia 924,6 m2, ścieżkę rowerową z czerwonej kostki betonowej na powierzchni 15 m2.  Wykonano dwa wjazdy w drogi wewnętrzne, utwardzono skarpę za pomocą pyt MEBA, zamontowano 31 szt. barierek drogowych. Wybudowana została także sieć kanalizacji deszczowej o długości 6 mb oraz sieć wodociągowa o długości 71,05. Obecnie zakończyła się budowa kolejnej zatoki autobusowej przy ulicy Armii Krajowej w Pępowie, w rejonie skrzyżowania z ul. Gdańską. Koszt zrealizowanych prac to ok 150 tys zł.

Opublikowane: Październik 2nd, 2018 12:28 am, ostatnia aktualizacja: Październik 11th, 2018 at 4:26 pm