Źródło rzeki Olzy – Istebna

Do źródła Olzy prowadzi żółty szlak turystyczny. Olza wypływa kilkoma ciekami na wysokości 840-880 m n.p.m. na południowo-zachodnich stokach Karolówki (831 m n.p.m.) i zachodnich stokach Gańczorki (919 m n.p.m.). Jej źródło, uznane za główne, zostało oznaczone kamienną płytą z wykutym napisem OLZA, spod którego drewnianym korytem cieknie krystalicznie czysta woda. Przy źródle ustawiono drewnianą budkę z napisem INFORMACJA TURYSTYCZNA ISTEBNA +48 33 8556158, w której schowane zostały metalowe kubki do picia wody. W sąsiedztwie źródła postawiono tablicę z tekstem pieśni „Płyniesz Olzo po dolinie”, autorstwa Jana Kubisza (1848-1929) ze wsi Końska (obecnie w granicach Trzyńca w republice Czeskiej), uznawanej za nieoficjalny hymn Śląska Cieszyńskiego. Przy źródle można odpocząć na drewnianych ławeczkach i ugasić pragnienie zimną, czystą wodą Olzy.

           

Opublikowane: 20 lutego, 2024 12:47 pm, ostatnia aktualizacja: 21 lutego, 2024 at 12:41 pm