Zalew wodny Otapy-Kiersnówek

Zbiornik wodny małej retencji „Otapy-Kiersnówek” wraz z jazem znajdują się w gminie Brańsk, powiat bielski, na gruntach wsi Kiersnówek i Popławy który zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Nurzec, w pasie obniżonego terenu użytkowanego w przeszłości jako pastwisko. Budowa zbiornika bardzo wzbogaciła krajobraz terenów na których jest położony. Wykonanie zbiornika stopniowo wzbogaciło florę o roślinność wodną i szuwarową oraz zadrzewienie wprowadzane w miarę zagospodarowania brzegów zbiornika, a także faunę, która wzbogaciła się o nowe gatunki wodne. Ponadto retencjonowanie wód wezbraniowych rzeki i zasilanie wodą w czasie niskich stanów rzeki Nurzec stwarza warunki do nawodnienia użytków rolnych dla rolników posiadających działki w jego pobliżu, a z drugiej strony ogranicza niekontrolowane wylewy wód w dolinie. Zbiornik pełni także funkcje rekreacyjne tj. sportów wodnych i wędkowania, stanowiąc jedną z większych atrakcji gminy.

obraz_2022-04-26_190501259

Opublikowane: Kwiecień 26th, 2022 7:03 pm, ostatnia aktualizacja: Kwiecień 26th, 2022 at 7:06 pm