Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Błażkowa

Projekt obejmował zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego pozwalającego na szybsze i skuteczniejsze udzielenie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Całkowity koszt inwestycji - 190 000,00 zł Koszt dofinansowania - 185 250,00 zł

Opublikowane: 3 stycznia, 2024 6:40 pm, ostatnia aktualizacja: 30 stycznia, 2024 at 1:32 pm