Zagospodarowanie parkingów w centrum Istebnej i Jabłonkowa pokazowym ogrodem roślin karpackich

Pokazowy ogród roślin karpackich powstał w 2017 r. w ramach projektu "Zagospodarowanie parkingów w centrum Istebnej i Jabłonkowa" realizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Projekt Gminy Istebna w swoim zakresie obejmował zagospodarowanie skarpy parkingu „Pod Grapą” w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich oraz zakup i montaż małej architektury mające na celu poprawę jakości podróżowania i wizerunku wsi, stanowiącej ważny w regionie ośrodek turystyki transgranicznej, a tym samym wzrost liczby turystów na pograniczu polsko-czeskim. Ogród ten powstał na skarpie, na której został wybudowany parking. Bogactwo flory Karpat pozwoliło na dobranie takich roślin, które są atrakcyjne ze względu na swój pokrój, wysokość, kwitnienie, kolor i kształt oraz przede wszystkim sezonowość. W projekcie dominuje zwarta zieleń utworzona z grup krzewów, drzew oraz bylin.  

Opublikowane: 23 lutego, 2024 12:49 pm