Wniosek Komisji Europejskiej o karę finansową dla Polski w sprawie Puszczy Białowieskiej

KomisjaEuropejskaKomisja Europejska złożyła w piątek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek wzywający  do nałożenia na Polskę kary finansowej w związku z niewykonaniem decyzji nakazującej wstrzymanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

Zdaniem Komisji, kara powinna być środkiem zmuszającym polskie władze do zastosowania środka tymczasowego. Strona polska może odnieść się do wniosku przed kolejnym orzeczeniem Trybunału.

W poniedziałek przed Trybunałem w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie stron. Komisja Europejska zarzuciła Polsce nierespektowanie zaleceń władz unijnych. Strona polska miała natomiast zastrzeżenia do sędziów Trybunałów o stronniczość i pomoc w formułowaniu zarzutów przedstawicielce Komisji Europejskiej.

Opublikowane: Wrzesień 15th, 2017 1:49 pm