Watykan: nowe zasady dotyczące relikwii

Watykan1

Watykański urząd zajmujący się kanonizacją wprowadził nowe zasady postępowania z relikwiami osób, które poddano procedurze kanonizacyjnej. Nowe wytyczne obejmują sposób pozyskiwania, transportu oraz zabezpieczania szczątków.

Kategorycznie zabrania się handlu m.in. puklami włosów, dłońmi, zębami czy innymi częściami ciała osób uważanych za  święte. Dotąd ceny takich relikwii osiągały zawrotne ceny na aukcjach internetowych.

Zakazuje się także używania relikwii w rytuałach powszechnie uważanych za bluźniercze. Nowością jest fakt, że Kościół będzie zmuszony pytać o zgodę żyjących członków rodziny 'kandydata' do świętości, zanim dokona ekshumacji zwłok, by uczynić z nich relikwie.

Poza tym, dopuszcza się relikwie w postaci skremowanych zwłok. Aż do 1963 r. Kościół katolicki nie zezwalał w ogóle na taką formę pochówku. Wtedy jednak zezwolono kremować zmarłych, o ile nie oznaczało to wyrzeczenia się przez nich wiary w zmartwychwstanie.

Nowe przepisy mają ułatwić postępowanie biskupstw na całym świecie, dotąd bowiem większość przepisów ws. relikwii była bardzo ogólna i spisana po łacinie. Czasem dochodziło nawet do sporów Kościoła z rodzinami zmarłych.

Opublikowane: Grudzień 17th, 2017 1:08 pm