W elektrowni atomowej w Czarnobylu zajęto się przesunięciem na właściwe miejsce nowej stalowej osłony reaktora nr 4, który został zniszczony w katastrofie w 1986 roku.

Nowa, łukowa osłona jest największą zbudowaną ruchomą strukturą lądową, mając 257 metrów rozpiętości, 162 metry długości i 108 metrów wysokości. Masa jej to 36 tys. ton.

Zamontowanie osłony może potrwać nawet 5 dni.

Zamontowana w nieskażonej strefie w pobliżu reaktora nr 4 osłona pozwoli na ewentualną rozbiórkę kryjącego go obecnie betonowego sarkofagu oraz na bezpieczne manipulacje z materiałem radioaktywnym w jej wnętrzu.

Szczątki reaktora nr 4 wciąż kryją około 95 proc. ze 180 ton paliwa, którym był załadowany w momencie wybuchu.

Fot: Wikimedia Commons/RTCNCA