Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia i Suchowola poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 6 127 642,13 zł DOFINANSOWANIE: 3 109 595,47 zł - Rządowy Program Polski Ład. TERMIN REALIZACJI: 2021 - 2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Przedmiotowe zadanie, jak sama nazwa wskazuje, miało na celu wyposażyć działki , gdzie rozwija się budownictwo mieszkaniowe w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W jego ramach wykonano łącznie: 2857,85 m sieci kanalizacji grawitacyjnej DN200, 519,29 m sieci kanalizacji tłocznej DN110, 676,05 m sieci DN160 (138 szt. odejść do granicy działek), 2 kpl tłoczni ścieków, 1517,26 m sieci wodociągowej w zakresie średnic od DN90 do DN160 oraz 13 kpl hydrantów ppoż.
[smartslider3 slider="262"]

Opublikowane: 23 lutego, 2024 2:40 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 1:13 pm