USA: Prezydent Trump zarządził kres polityki „zatrzymaj i zwolnij”

usa

Donald Trump zlecił swojej administracji zbadanie możliwości zakończenia polityki „zatrzymaj i zwolnij” wobec imigrantów oraz wyszukanie obiektów mogących służyć do przetrzymywanie nielegalnie przebywających na terenie Stanów imigrantów. Na granicy Meksyku ze stanami Arizona i Teksas ma zostać rozmieszczona Gwardia Narodowa.

Polityka „zatrzymaj i zwolnij” polega na zatrzymaniu nielegalnych imigrantów oraz zwolnieniu ich do czasu rozpatrzenia ich sprawy w sądzie. Prezydent chce zakończyć tę praktykę.

Stany Arizona i Teksas przygotowywaną się do rozmieszczenia Gwardii Narodowej, która ma wesprzeć straż Graniczną. W Teksasie na granicy z Meksykiem ma być 250 żołnierzy Straży oraz 100  Gwardii. W Arizonie 150 żołnierzy Gwardii ma być na granicy w przyszłym tygodniu. Mają oni również budować infrastrukturę w rejonie pasa granicznego.

Docelowo ma być od 2 do 4 tys. żołnierzy na granicy do czasy zakończenia budowy muru granicznego.

Opublikowane: Kwiecień 7th, 2018 10:53 am