UNICEF opublikował coroczny apel "The Humanitarian Action for Children"

usa Nowy Jork

W nowym apelu UNICEF-u zaznaczono, że pomoc humanitarna tej organizacji obejmuje obecnie 48 milionów dzieci żyjących na obszarach największych konfliktów zbrojnych i katastrof humanitarnych.

Największa tragedia spotyka dzieci głównie z takich państw jak: Syria, Jemen, Irak, Sudan Południowy, Nigeria. Organizacja apeluje o 3,3 miliarda dolarów tak, żeby do dzieci w 48 państwach doszła pomoc żywnościowa, medyczna, edukacyjna i wodno-sanitarna.

Największa część środków potrzebna jest do rejonu Syrii, która jest ogarnięta konfliktem zbrojnym od 6 lat.

"The Humanitarian Action for Children" jest corocznym, międzynarodowym apelem UNICEF-u o pomoc humanitarną. Ma on na celu zwrócenie uwagi na zatrważającą sytuację dzieci na całym świecie. Obecnie niemal co czwarte dziecko na świecie żyje w kraju ogarniętym wojną lub dotkniętym skutkami katastrof naturalnych.

Opublikowane: Styczeń 31st, 2017 11:31 am