Ułatwienie w zawieraniu umów

1024px-0Zus2_DSC0643 -ZUS

Projekt ustawy, który zakłada możliwość zawieranie umów oraz zwolnień za pomocą e-maila

Pracodawcy będą mogli gromadzić dokumentację pracowniczą w wersji elektronicznej, a nie papierowej. Umowę o pracę zawrze za pośrednictwem e-maila. W tym samym trybie będzie mogła ją wypowiedzieć lub rozwiązać bez wymówienia. Akta będzie trzeba przechowywać tylko przez 10 lat. Obecnie przechowuje się akta 50 lat. "To bardzo pozytywna i długo oczekiwana zmiana. Na pewno ułatwi prowadzenie działalności przez pracodawców i zatrudnianie na podstawie umów o pracę" powiedziała dr hab. Monika Gładoch, radca prawny z Kancelarii M. Gładoch Specjaliści Prawa Pracy, ekspert Pracodawców RP. Firma musi przekazywać pracownikowi wiele informacji dotyczących zatrudnienia i w tym przypadku podpis nie będzie konieczny. Projekt nie precyzuje wprost, czy przy złożeniu wypowiedzenia lub dyscyplinarki w wersji elektronicznej obie strony mają dysponować podpisem, czy też tylko ta wypowiadająca lub rozwiązująca umowę. W takim przypadku jedna ze stron nie będzie miała pewności, że druga zapoznała się z treścią e-maila. To bardzo ważne ze względu na ustalenie, od kiedy biegnie okres wypowiedzenia umowy. Czy w takim wypadku liczy się czas dostania e-maila, czy musi być podpis. Projekt precyzuje za to sam sposób digitalizacji dokumentacji. Pracodawca, który nie posiada podpisu elektrycznego będzie mógł podpisać umowę w wersji papierowej, zeskanować ją i w takiej formie przechowywać. Podpis będzie więc nieodzowny w razie np. zawierania lub rozwiązywania umowy o pracę za pośrednictwem e-maila. Ze względu na krótki czas archiwizacji ZUS ma pełnić funkcję archiwum. Projekt przewiduje wprowadzenie tzw. nowej deklaracji informacyjnej. Przedsiębiorcy dane o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze będą bezpośrednio przekazywać do ZUS.

Opublikowane: Listopad 8th, 2016 8:58 pm