Uchylono wyrok śmierci na byłego prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego

Egipski sąd kasacyjny uchylił wyrok śmierci na islamistycznego byłego prezydenta Mohammeda Mursiego. Jednocześnie nakazano wszczęcie nowego procesu przed sądem karnym. wiezienie Uchylono także wyroki śmierci innych pięciu wysoko postawionych członków Bractwa Muzułmańskiego, którzy zostali skazani w czerwcu 2015 roku. Proces odbył się w sprawie masowej ucieczki z więzienia Waqdi al-Natrun, podczas której został uprowadzony i zabity policjant. Wyrok był kontrowersyjny już w chwili jego ogłoszenia i spotkał się z falą krytyki na forum międzynarodowym. Jak argumentowano, stracenie Mursiego mogłoby grozić uznaniem go za męczennika przez radykalne środowisko islamistyczne.

Fot. Zdjęcie ilustracyjne/Wikimedia Commons

Opublikowane: Listopad 15th, 2016 1:29 pm