Uchwalono ustawę o podniesieniu renty socjalnej

Polska-600x424 (1)

Renta socjalna decyzją sejmu została podniesiona do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Za przyjęciem ustawy, która miała to wprowadzić było 437 posłów, a przeciw tylko jeden. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nową ustawą renta socjalna od 1 września 2018r. z mocą od 1 czerwca będzie wynosić 1029,80 zł, a nie 865,03 zł. Przysługuje ona osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole, szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Opublikowane: Maj 9th, 2018 10:52 am