Tylko 13% uchodźców znalazło zatrudnienie w Niemczech

flaga niemiec

Przeprowadzona przez Urząd Federalny ds. Migracji i Uchodźców oraz instytuty IAB i DIW ankieta wykazała, że jedynie 1 na 8 uchodźców podjął pracę po przyjeździe do Niemiec. Imigrantów zapytano też o status zatrudnienia, edukację i wyznawane przez nich wartości. 

Uchodźcy migrują do Niemiec od lata 2015 roku. Politycy i ekonomiści oczekiwali, że ich przyjazd rozwiąże problemy Niemiec związane z deficytem siły roboczej. Jednak ostatnie statystyki pokazują, że jest inaczej.

W ciągu ostatnich dwóch lat do tego państwa przybyło około 1,1 miliona imigrantów m. in. z Bliskiego Wschodu i Afryki. Wielu nie mogło podjąć pracy, ponieważ nadal stara się o azyl.

Herbert Bruecker z IAB podał, że około 50% imigrantów znalazło zatrudnienie dopiero po 5 latach pobytu. Po kolejnych 5 latach było to już 60%, a po 10 liczba ta wzrosła do 70%. Państwo zapewnia im kursy językowe i wsparcie urzędów pracy.

Niestety ci, którzy przyjechali najpóźniej, nie przybyli po to by znaleźć zatrudnienie. Brakuje im przygotowania do wykonywania różnych prac. Większa liczba ludzi oznacza także większą konkurencje na rynku pracy.

Jedna trzecia z nich studiowała na uniwersytecie albo podjęła szkolenie zawodowe zanim opuściła swój kraj. 10% ukończyło tylko szkołę podstawową, a 9% nigdy do niej nie poszło. Barierę w podjęciu pracy przez uchodźców stanowił też język. Tylko 10% przybyłych znało niemiecki.

W ankiecie uchodźcy wypowiedzieli się również na temat ustroju, 96% poparło demokrację, a 92% uznało równe prawa dla obu płci za nieodłączną jej część.

Ankietę przeprowadzono wśród osób, które przybyły do Niemiec między 1 stycznia 2013, a 31 stycznia 2016 roku. Wzięło w niej udział ponad 2 tys. uchodźców.

Opublikowane: Listopad 15th, 2016 7:43 pm, ostatnia aktualizacja: Listopad 15th, 2016 at 7:46 pm