Trump podnosi poziom cyberbezpieczeństwa

USA Jest to odpowiedź na rosnącą liczbę cyberataków w ostatnim czasie. Rozporządzenie to jest realizacją obietnicy prezydenta złożonej w styczniu, o zapewnieniu większej ochrony sieciom komputerowym na terenie USA. Projekt ten dotyczy wielu obszarów m.in konieczności ochrony sieci federalnych, priorytetowych zamówień publicznych w usługach informatycznych, modernizacji infrastruktury, ogólnych zasad użytkowania internetu. Polityka ta jest motywowana bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, a nie zagrożeniem ze strony Rosji.

Opublikowane: Maj 12th, 2017 9:54 am