Teren Natura 2000

Teren Natura 2000 wokół miejscowości Grądy-Woniecko, a w szczególności rezerwaty „Bagno Wizna I” i „Bagno Wizna II”, otulina Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Cenne obiekty przyrodnicze, unikatowe na skalę europejską stanowią naturalny obszar bagienny. Tak duży i unikatowy naturalny kompleks torfowisk położony nad malowniczą rzeką posiada walory krajobrazowe, inspirujące artystów, fotografików, malarzy. Bliski jest dostęp do rzeki Narwi z możliwością wędkowania, spływów kajakowych oraz obserwacji unikatowej fauny i flory.

obraz_2022-04-26_203915047

Opublikowane: Kwiecień 26th, 2022 8:37 pm, ostatnia aktualizacja: Kwiecień 26th, 2022 at 8:41 pm