Szkoła Podstawowa w Zarębach Kościelnych

Programy realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w roku szkolnym 2017/2018   ,,Program dla szkół" „Program dla szkół" będzie promować wśród uczniów zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, korzystając przy tym z najlepszych doświadczeń zebranych podczas wieloletniej realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.   W ramach nowego programu uczniowie klas I - V będą:   „Trzymaj formę!" O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od naszego stylu życia. Niestety nieprawidłowe nawyki żywieniowe i coraz mniejsza aktywność fizyczna mają niekorzystny wpływ na nasz stan zdrowia. Dlatego zastanówmy się, ile korzyści osiągniemy wprowadzając nawet nieznaczne zmiany naszych zachowań. Pomoże nam w tym Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Odbiorcami programu są uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów. Działania programowe kierowane są również do rodziców, ponieważ to oni wywierają decydujący wpływ na wzorce zachowań swoich dzieci. Najlepszym sposobem kształtowania postaw prozdrowotnych, w tym prawidłowych nawyków młodzieży w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, jest przykład samych rodziców. Właśnie dlatego nasze zaangażowanie jest kluczowe i stanowi najskuteczniejszą metodę promocji zdrowego stylu życia całej naszej rodziny. Dodatkowo, nasze działania będą stanowiły doskonałe uzupełnienie aktywności realizowanych w ramach Programu "Trzymaj Formę!" w szkole. Włączajmy się w Program "Trzymaj Formę!" i wspólnie z dziećmi aktywnie uczestniczmy w jego realizacji.  Uczmy swoje dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. Wspólnie rozwijajmy zdrowe nawyki żywieniowe, zachęcajmy domowników do wspólnych zakupów razem decydując o sposobie żywienia. Razem podejmujmy aktywność fizyczną w czasie wolnym. Poszukujmy nowych form zajęć ruchowych. Razem spróbujmy bosu, pilatesa, crossfitu, jazdy na łyżwach czy wspinaczki. Dbajmy o zdrowy styl życia i sprawmy, aby wspólnie spędzony czas był dla wszystkich dobrą zabawą! Źródło: http://www.trzymajforme.pl   „Kubusiowi Przyjaciele Natury" Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli,organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań. Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.   ,,Bieg po zdrowie"Bieg po zdrowie” to nowy antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. W roku szkolnym 2017/2018 ruszyła II edycja programu, w której bierze udział również nasza szkoła. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno -wychowawcze. To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Główne cele programu: · opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży · pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. · zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.   Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas"   Założenia programu:                                                                                                                                                         1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i  opiekunów. 3. Stanowi on pierwsze ognisko w cyklu programów antytytoniowych. 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącym. 5. Program może by rozszerzony na środowisko lokalne. Cele szczegółowe programu; 1. Wykształenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu. 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie’’ dymu papierosowego. 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość   papierosowego. 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsce, w którym mogą być zagrożone na dym.

Opublikowane: Lipiec 10th, 2018 7:39 pm