Stany Zjednoczone przesłały notę o wycofaniu się z porozumienia paryskiego

biały domDepartament Stanu USA przesłał  Organizacji Narodów Zjednoczonych oficjalną notę, w której informuje, że Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia paryskiego, uzupełniającego ramową konwencję ONZ w sprawie zmian klimatu.

W nocie podkreślono, że stosowanie się przez Stany Zjednoczone do porozumienia jest możliwe, ale w przypadku, gdy będzie ono korzystniejsze dla USA. Wyrażono poparcie dla inicjatyw mających na celu zahamowanie zmian klimatycznych, ale jednocześnie podkreślono, że  takie porozumienia powinny uwzględniać bezpieczeństwo energetyczne państw  oraz nie powinny wpływać negatywnie na  gospodarkę.

Wycofanie się ze stosowania porozumienia paryskiego nie nastąpi od razu. Przez najbliższe trzy lata Stany Zjednoczone będą uczestniczyć w spotkaniach sygnatariuszy.

1 czerwca prezydent Donald Trump ogłosił, iż Stany Zjednoczone nie będą wprowadzać w życie  ustaleń wypracowanych w Paryżu, wskazując że nie są one korzystne dla amerykańskiej gospodarki,  a ich wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych jest niewielki.

Porozumienie paryskie podpisało dotychczas 147 państw, które zobowiązały się do obniżenia średniej temperatury na Ziemi poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.  Ma wejść w życie w 2020 roku, zastępując uchwalony w latach dziewięćdziesiątych Protokół z Kioto.

Opublikowane: Sierpień 5th, 2017 8:38 am