Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie

Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 1 września 2008 roku. Siedzibą placówki są trzy późnobarokowe budynki –  budynek główny oraz dwa mniejsze budynki poboczne, tzw. Kompleks św. Łazarza. Jest to dawna kaplica św. Łazarza, która powstała w latach 1787-91 z inicjatywy opata Michała Kosmowskiego i funkcjonowała ona jako szpital, sierociniec, dom starców i alumnat dla młodzieży nieszlacheckiej. Znajdowała się tutaj również kaplica do codziennych nabożeństw. W późniejszych latach funkcjonowała tutaj m. in. szkoła katolicka, tymczasowy kościół parafialny oraz kostnica. Budynki otacza malowniczy ogród  z sadem, który założony został przez pracowników i uczestników powstałego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dzisiejszy ośrodek jest miejscem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących terenie Gminy Trzemeszno. Celem nadrzędnym placówki jest normalizacja środowiska życia osób z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków integracji i aktywnego udziału niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Trzemeszno w życiu społecznym.

[smartslider3 slider=22]

Prowadzone są tutaj zajęcia terapeutyczne, które mają na celu  kompensowanie braków, wspieranie i aktywizowanie Uczestników, zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz  integracja ze społecznością lokalną. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w pracowniach: ogrodniczej, technicznej, gospodarstwa domowego, rękodzielniczej, kulinarnej i rewalidacyjnej. Dodatkowo odbywają się zajęcia muzyczne i zajęcia z fizjoterapii, a także treningi samoobsługi, higieniczny, spędzania czasu wolnego, trening ekonomiczny oraz zajęcia edukacyjne. W ramach  rehabilitacji społecznej odbywają się  wycieczki, wyjazdy rekreacyjne, imprezy integracyjne oraz  wystawy własnych prac artystycznych.

Więcej o działalności ŚDS znajduje się na stronie: www.facebook.pl/sdstrzemeszno

Opublikowane: Grudzień 2nd, 2017 1:42 pm, ostatnia aktualizacja: Luty 1st, 2022 at 1:19 pm