SKOK Wesoła: ABW zatrzymało 16 osób

wolna grafika - pieniądze, kradzież, kieszonkowiec

Kilkanaście osób zostało zatrzymanych w związku z uchybieniami w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Mysłowicach. Prokuratura w Katowicach zarzuciła 16 osobom niegospodarność i przywłaszczenie mienia.

Osoby związane z nieistniejącą już SKOK Wesoła miały wyprowadzać pieniądze z niej poprzez fikcyjne umowy czy zlecenia powiązane z członkami rodziny osób zasiadających w radzie nadzorczej spółki.  Łączna kwota ich oszustw to 2,1 mln złotych.

Prokuratura zwolniła już zatrzymanych za poręczeniami majątkowymi.

Sytuacja sektora SKOK-ów jest trudna- kilka z nich upadło, niektóre są przejmowane przez inne banki, inne objęte są postępowaniami naprawczymi.

 

Opublikowane: Listopad 26th, 2016 12:24 pm, ostatnia aktualizacja: Listopad 26th, 2016 at 5:31 pm