Seksafera w Polskim Związku Kolarskim. Minister wzywa zarząd do dymisji

polska

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańki wezwał zarząd PZKol do dymisji w trybie natychmiastowym w związku z informacjami o zastraszaniu, wykorzystywaniu seksualnym (w tym osób nieletnich), a nawet gwałcie.

Wiceprezes PZKol Piotr Kosmala oświadczył w wywiadzie, że osoby, które dopuszczały się tych czynów na zawodniczkach, szantażowały je. Seks miał być np. warunkiem dopuszczenia do ważnych imprez sportowych, takich jak mistrzostwa świata czy igrzyska olimpijskie.

Od kilkunastu dni w PZKol trwał audyt. Gdy wypłynęły informacje o możliwości popełniania w PZKol przestępstw o charakterze seksualnym przez osoby na wysokich stanowiskach, jego wiceprezes Kosmala polecił prezesowi Dariuszowi Banaszkowi natychmiastowe przesłanie jego wyników do ministerstwa - ten jednak odmówił i zarządził zakończenie audytu. Wkrótce jednak zewnętrzna firma wykonująca audyt dostarczyła informacje do ministerstwa.

Minister przekazał te informacje Prokuratorowi Krajowemu i w trybie natychmiastowym obciął finansowanie PZKol. Osoby poszkodowane już złożyły swoje zeznania.

Opublikowane: Listopad 26th, 2017 11:00 am