Samowolka w Trybunale Konstytucyjnym

fot-wikimedia-commonsadrian-grycik-andrzej_rzeplinski_11_2015

Trybunał Konstytucyjny zajął się dziś zasadami wyłaniania prezesa TK w pełnym składzie, czyli 11 sędziów.

Taki wniosek złożyły PO i Nowoczesna. Stało się to po tym jak 11 sierpnia Trybunał niejednogłośnie uznał za niekonstytucyjne przepisy z 22 lipca.

Wówczas TK nie zakwestionował przepisów o liczbie kandydatów. Sprawę tę umorzono z powodów formalnych. Wtedy rząd nie uznał rozstrzygnięcia z 11 sierpnia i nie opublikował wyroku.

Na rozprawie nie stanęło trzech sędziów rekomendowanych przez PiS. Był to protest przeciwko niedopuszczeniu do orzekania innej trójki, których status kwestionował prezes TK prof. Andrzej Rzepliński. Mimo tego Prezes stwierdził, że sprawa będzie prowadzona przez pięciu sędziów, stosując podstawę prawną wedle art. 188 ust. 1 Konstytucji, który brzmi: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją".

Prezes po opublikowaniu wyroku stwierdził, iż „Niczego nie obszedł. Zastosował prawo, które mnie obliguje go prezesa”. Jednak prezes Rzepiński nie wziął pod uwagę art. 26 ust 1e, który mówi, iż w sprawie ustaw Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie. Według komentatorów wyrok nie zostanie opublikowany ze względu na nieprawidłowy skład sędziowski. Sytuacja ta stanie się zarzewiem kolejnych wzajemnych zarzutów i nieporozumień.

Fot.: Wikimedia Commons/Adrian Grycuk

Opublikowane: Listopad 7th, 2016 6:34 pm, ostatnia aktualizacja: Listopad 8th, 2016 at 5:55 pm