Rząd przyjął projekt ustawy ws. Exit Tax

Warszawa

Rząd konsekwentnie chce wprowadzić podatek od wyprowadzki z Polski. W przyjętym projekcie złagodzono nieco warunki obliczania podatku.

Przeniesienie majątku firmowego czy prywatnego za granicę będzie opodatkowane tylko, gdy jego wartość przekroczy 4 mln zł. To lekkie złagodzenie w stosunku do pierwotnego projektu przedstawionego w sierpniu przez Ministerstwo Finansów. Stawki podatku wyniosą 3 proc. i 19 proc., zależnie od sytuacji podatnika. Tzw. Exit Tax, czyli podatek od przeniesienia majątku prywatnego i firmowego za granicę to wymóg unijnej dyrektywy 2016/1164. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do wprowadzania różnych rozwiązań zapobiegających unikaniu opodatkowania. Dyrektywa ta nie przewiduje opodatkowania majątku migrujących osób fizycznych.

Opublikowane: Wrzesień 25th, 2018 1:46 pm