Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok

Warszawa

Rząd we wtorek przyjął projekt budżetu na 2019 rok. Projekt zakłada dochody w wysokości 387,6 miliarda złotych, a wydatki na poziomie 416,1 miliarda złotych.

W budżecie na 2019 rok mieści się polityka społeczna, a także polityka inwestycyjna i rozwojowa. Jednocześnie deficyt budżetu maleje, dług publiczny do PKB spada. Premier zapewniał, że deficyt budżetowy jest w ryzach, spada rok do roku od kilku lat i Polska mieści się bardzo dobrze we wszystkich regułach unijnych i bardzo dobrze wypełnia stawiane cele. Minister finansów Teresa Czerwińska dodała, że przyjęty budżet sprzyja wzrostowi gospodarczemu, ale także wzrostowi inkluzywnemu, czyli takiemu, który będzie włączał wszystkie grupy społeczne do partycypacji.

Opublikowane: Wrzesień 25th, 2018 3:17 pm