RPD prosi Polaków o bezstresowe wychowywanie dzieci

Polska

Według Rzecznika Praw Dziecka społeczna akceptacja dla stosowania przemocy wobec dzieci jest w Polsce za wysoka. Jedna trzecia Polaków aprobuje bicie dziecka, a ponad połowa uważa, że są sytuacje, kiedy dziecko należy ukarać klapsem. 

"Przemoc w wychowaniu - czas z tym skończyć!" - grzmi tegoroczny raport RPD. W sprawianiu dziecku tzw. lania, nie dostrzega nic złego 27% badanych. Przeciwne biciu dzieci  jest 33%. 52% uważa, że są sytuacje, w których dziecko należy ukarać klapsem, a 21% nie dopuszca rozdawania klapsów.

Co do poparcia innych  form przemocy - 66% pochwaliło krzyczenie na dziecko, 42%  izolację lub zamkniecie dziecka w odosobnieniu, a spoliczkowanie dziecka zaledwie 7%.

Autorzy zwracają uwagę, że od 2008 roku akceptacja bicia spadła o 14%, a dezaprobata wzrosła o 19%.

Badanie zrealizował ośrodek Kantar TNS w dniach 1-6 września metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI) na próbie 1042 Polaków powyżej 15 roku życia.

Opublikowane: Listopad 25th, 2017 3:06 pm