Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2023-2024 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 793 984,68 zł DOFINANSOWANIE: 732 609,02 zł ZAKRES ZADANIA: Powiększenie już istniejącej instytucji, liczącej 73 miejsca poprzez zwiększenie liczby miejsc o 18. DOFINANSOWANIE:  „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Maluch + 2022-2029”    

Opublikowane: 4 marca, 2024 12:04 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 2:27 pm