Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka-Rastoka

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę sieci i przyłączy o łącznej długości 1 028 m wraz z podłączeniem 10 budynków, w tym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoka. Zadanie realizowane było od 8 lipca do 8 listopada 2021 r. przez Firmę Usługowo Handlową Witold Ryszka z Ustronia. Długość sieci wodociągowej wynosi 825 m, a długość przyłączy to 138 m, co daje łącznie 963 m sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Wodociąg zasilany jest z ujęcia wody „Gańczorka”. Całość inwestycji pokryta została ze środków własnych Gminy Istebna. W ramach zadania wykonano również nową instalację wody użytkowej oraz instalację przeciwpożarową.

Opublikowane: 7 marca, 2024 9:40 am