Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie

Rozbudowa-SP-1-w-Żukowie Rok inwestycji: 2018 Łączny koszt inwestycji – ok 5,2 mln zł, wkład Gminy Żukowo wynosi ok 270 tys. zł Opis inwestycji: Rozbudowa ma poprawić warunki lokalowe szkoły poprzez nadbudowę piętra do istniejącego budynku szkoły przy ul. Gdyńskiej 5 w Żukowie. W ramach planowanej nadbudowy szkoła zostanie całkowicie przystosowana dla osób niepełnosprawnych i z trudnościami w poruszaniu się dzięki dobudowaniu windy. Budynek jest dzielony pomiędzy dwie szkoły – szkołę podstawową prowadzoną przez Gminę Żukowo oraz ponadgimnazjalną – prowadzoną przez Powiat Kartuski. Gmina Żukowo przeznaczyła blisko 1,3 mln zł na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku szkoły podstawowej oraz ujednolicenie kolorystyczne części dotyczącej szkoły podstawowej, koordynowanie prac budowlanych w obiekcie oraz budowę parkingu.

Opublikowane: Październik 1st, 2018 6:44 pm, ostatnia aktualizacja: Październik 12th, 2018 at 10:34 am