Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce

Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2019 - 2020. Remont drogi gminnej Czadeczka prowadzony był na odcinku drogi o długości 1 300m. Rozbudowa drogi stanowi kontynuacje zadania pn. "Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - etap II. Inwestycję zrealizowano w ramach Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 - 2020 w ramach projektu "Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Cadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T".  Środki na pokrycie kosztów pochodzą z programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu Gminy Istebna.

Opublikowane: 6 marca, 2024 12:29 pm, ostatnia aktualizacja: 7 marca, 2024 at 11:11 am