Rosyjska Cerkiew zawiesza kontakty z Konstantynopolem

Rosja1

W piątek w Moskwie padła oficjalna decyzja o wycofaniu się Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej ze struktur zarządzanych przez Patriarchat Konstantynopolitański. Jest to równoznaczne z zawieszeniem wszelkie kontaktów z Konstantynopolem.

To nie jedyne postanowienia Synodu w tej sprawie. Zaprzestano wymieniania patriarchy Konstantynopola Bartłomieja podczas modlitw w świątyniach Patriarchatu Moskiewskiego. Ponadto Duchowni Patriarchatu Moskiewskiego i Konstantynopolitańskiego od teraz nie będą już wspólnie odprawiać nabożeństw. Podjęto również decyzję o zwołaniu Soboru Panprawosławnego w sprawie możliwej autokefalii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, w wyniku której zwierzchnik owego Kościoła nie będzie już odpowiedzialny przed jakimkolwiek innym hierarchą o wyższej randze. Piątkowe decyzje uznawane są przez Metropolitę wołokołamskiego Hilariona za oficjalne zerwanie stosunków dyplomatycznych.

Opublikowane: Wrzesień 15th, 2018 10:32 am