Rosja utworzy strefę przygraniczną wzdłuż granicy z Białorusią

rosja białoruś

W obwodach sąsiadujących z Białorusią mają zostać określone miejsca i pory wjazdu osób i pojazdów do strefy, mają też stanąć znaki ostrzegawcze.

Decyzja o utworzeniu strefy przygranicznej wywołana jest koniecznością kontroli granicznej obywateli tzw. krajów trzecich przybywających na Białoruś na mocy decyzji o podróżach bezwizowych.

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia trybu strefy przygranicznej wzdłuż granicy z Białorusią, na terenie trzech obwodów, wydał dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandr Bortnikow. Wchodzi ono w życie 7 lutego.

Opublikowane: Luty 1st, 2017 8:30 pm