Rezerwat Cisy Boleszkowickie

Położony jest w lasach 010na południe od wsi Boleszkowice. Celem ochrony jest zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych stanowiska cisów w różnych fazach rozwojowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 9,16 ha. Na ochronę zasługuje ok. 500 okazów.

Dawniej twierdzono, że cisy pojawiły się tam w sposób naturalny z nasion przyniesionych przez ptaki. Obecnie jednak po dokładniejszej weryfikacji , uważa się iż drzewostan rezerwatu przypomina założenie parkowe, a rosnące tu cisy posadzone zostały przez człowieka.

Obszar rezerwatu zajmuje drzewostan mieszany - tworzony głownie przez wysokie dęby szypułkowe i sosny zwyczajne. Niżej czyli podrost stanowią: lipy, jawory, leszczyny, świerki, rabinie, groby, buki i ok. 500 okazów cisów, z których najstarsze szacowane są na ok.150 lat. Podszyt tworzą m.in. czeremcha amerykańska, porzeczka alpejska i mahonia.

Oprócz cisów w rezerwacie są inne chronione okazy, jak np.: -bluszcz pospolity - konwalia majowa - paprotka zwyczajna

Największe okazy cisów (ok. 100 cm obwodu), osobniki owocujące jak i również młode znajdują się poza dużym obszarem rezerwatu nawet w promieniu do l km w kierunku południowo - zachodnim.

Największym zagrożeniem jest spadek poziomu wód gruntowych, innym mniej istotnym ale również stwarzającym zagrożenie elementem są zbyt mocno rozrastające się sztucznie nasadzane gatunki wypierające pożądane okazy. Obiekt jest ogrodzony i wyraźnie oznakowany.

Opublikowane: Lipiec 25th, 2018 11:30 am