„Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa” - Modernizacja zabytkowego spichlerza z końca XIX w.

Żukowo Stary Spichlerz Rok inwestycji: 2017 - 2018 Łączny koszt inwestycji – ok. 12 mln zł Opis inwestycji: „Stare Centrum Żukowa” to okolice zespołu poklasztornego Norbertanek i ulicy 3 Maja. Powstaje tam serce kulturalne Gminy Żukowo, którego do tej pory nie było. Przedsięwzięcie ma poprawić i uatrakcyjnić zagospodarowanie przestrzenne historycznego centrum Żukowa oraz stworzyć mieszkańcom miejsce do rekreacji. W budynku spichlerza mieścić się będzie Strefa Kultury oraz Centrum Aktywności Rodzin – CAR, które będzie ośrodkiem dziennej opieki. Powstanie także Kreatywne Centrum Kulturalno-Edukacyjne z wielofunkcyjną salą do działalności kulturalnej prowadzonej przez Ośrodek Kultury i Sportu. Obecnie trwają prace budowalne. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020 na działania rewitalizacyjne miast. Wartość inwestycji to blisko 12 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to około 7 mln zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką p.w. WNMP w Żukowie.  

Opublikowane: Październik 1st, 2018 10:49 pm, ostatnia aktualizacja: Październik 12th, 2018 at 10:47 am