Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna

Remont i przebudowa zabytkowego otoczenia kościoła pw. Dobrego Pasterza w Istebnej (kościół murowany z XVIII w., o wielkiej wartości artystycznej, historycznej i kulturowej). Zakres robót będzie obejmował kompletną przebudowę nawierzchni utwardzonych w obszarze zabytkowym. Na ww. cel Gmina Istebna złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2024 rok.

 

Opublikowane: 23 lutego, 2024 10:58 am, ostatnia aktualizacja: 23 lutego, 2024 at 11:10 am