Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 422/2 obręb Szpinalów

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 682 397,21 zł TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: Długość remontowanego odcinka drogi – 643,23 m. W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe w zakresie jezdni i poboczy.
 

Opublikowane: 13 marca, 2024 1:30 pm, ostatnia aktualizacja: 14 marca, 2024 at 12:37 pm